TOTUL DESPRE NUK       PRODUSE NUK        DESERVIRE       BIBLIOTECA       CONTACTE                                   RU   RO            

Filosofia

Naşterea fiecărui copil ne învaţă ceva nou.

În anul 1956, profesorul de stomatologie doctorul Balters şi doctorul în medicină Muller, au creat suzeta ce corespunde în totalitate cu forma maxilarului copilului. Acest eveniment a pus piatra de temelie la întemeierea companiei noastre, ce a scos în centrul atenţiei necesităţile mamei şi copilului mai bine de 50 de ani.

Studiind experienţa mai multor generaţii, NUK în câteva zeci de ani a devenit o adevărata comoară de cunoştinţe unicale. Toate produsele NUK sunt create având la bază cercetările ştiinţifice, cunoştinţele şi experienţa mamelor. Baza ştiinţifică şi cunoştinţele practice, acumulate de mai multe generaţii de mame şi femei ce alăptează sunt o prioritate importantă pentru NUK.

Fiecare produs NUK este creat pentru a transforma perioada de maternitate în cel mai frumos timp din viaţa unei femei!

Рождение каждого ребенка учит нас чему-то новому.

В 1956 году профессор стоматологии доктор Бальтерс и доктор медицины Мюллер разработали соску, полностью учитывающую особенности строения челюсти малыша. Это замечательное событие стало первым кирпичиком для основания нашей компании, в центре внимания которой более 50 лет находятся потребности мамы и малыша.

Изучая опыт многих поколений, NUK за несколько десятилетий стал настоящей сокровищницей уникальных знаний. Все продукты NUK разработаны на основании научных исследований с учетом знаний и опыта мам. Научная основа и практические знания, накопленные многими поколениями матерей и кормилиц, являются важнейшим преимуществом NUK. Каждый из продуктов NUK создан для того, чтобы превратить материнство в самое прекрасное время в жизни женщины!